I en verden af trekanter…..

trekanter

 

Mit hold i professionsteori blev af lektor Dion Rüsselbæk Hansen inviteret til en gæsteforelæsning med professor Lars Henrik Schmidt fra Aarhus Universitet. Det var med en vis ærefrygt, at jeg tog af sted. Vi har på holdet læst nogle af hans tekster, og det var da lidt udfordrende. Så det at skulle høre ham i levende live, var bare meget spændende. Men også en smule angstprovokerende, vel vidende at jeg ville skrive her på bloggen om selve forelæsningen. Derfor havde jeg også været på biblioteket og fået hentet Lars Henrik Schmidts ’Diagnosis I, II og III’ bøger op fra magasinet. Med oprejst pande drog jeg af sted, udstyret med spids blyant og notesbog. Hele fire sider kom der i notesbogen, mens LHS talte uafbrudt i halvanden time. Det var meget inspirerende, tankevækkende og til tider lidt grænseoverskridende. Absolut føde til hjernen, der var godt mæt, da det hele pludselig var slut to og en halv time senere. Nu kom det kildende spørgsmål stormende frem i min over mætte hjerne; hvad sagde han så…….

 

Forelsket i smitten

LHS starter forelæsningen med at undskylde, at han er lidt syg, og kan derfor muligvis få et hosteanfald, så han anbefaler, at vi holder afstand. Hermed er turen gennem forelæsningen allerede i gang. LHS fortæller, at i dag er Smitten noget af det ’man’ er meget forelsket i og samtidigt tager afstand fra. En slags had-kærligheds forhold. Hadet eller ubehaget ved at være blevet smittet, er at det enkelte subjekt opdager, at det alligevel ikke er så unikt. Tænk at være blevet smittet med noget så kedeligt som helt almindelig influenza – eller for at overføre Smitten til filosofien, en helt almindelig påstand, opfattelse el.lign. Man vil jo gerne skille sig ud, og være noget særligt.

 

Forelskelsen til Smitten opstår da det heldigvis ofte er muligt at identificere kilden til Smitten, og isolere den. Derved bliver det muligt at undgå Smitten eller skille sig af med den. LHS skriver i sin bog: Diagnosis II:

”Problemet består så i, at vi hele tiden sætter noget bag ved som en forklarende årsag. Viljen til at besvare et ’hvorfor’ er ubændig, og efter Nietzsches opfattelse vil vi besvare det af frygt for det usikre, det pludselige og tilfældige.” (S:41)

Så når ’hvorfor’ kan besvares, er det muligt for den enkelte igen at opnå en vis balance, og følelsen af at være unik kan genoprettes. Herved opnås det, man kan sige er en følelse af forelskelse, en følelse ingen af os vil være foruden.

 

Gemen gemenhed

Det er straks en anden snak, med gemenheden. Den er anderledes svær at få fat i, der er ikke nødvendigvis en årsag, ej heller en fast definition på, hvad det er, vi opfatter som gemenhed. Men hvad er så en gemenhed? Ifølge LHS er en gemenhed: det vi som sociale subjekter ikke er uenige om, en ikke-uenighed. Et eksempel på dette gav LHS – heldigvis. Han sagde ’vi kan alle være tilsyneladende enige om, at folk skal opføre sig ordentligt’…. Jamen, det er vi da enige om! Her forholder vi os til gemenheden uden at forholde os til, hvordan den kan opfattes. Men i det øjeblik hvor vi går et lag dybere ned gemenheden, vil forskellige opfattelser give sig til kende. Når der skal sættes ord på, hvad det mere konkret vil sige at opføre sig ordentligt, kan denne gemenhed (ikke-uenighed) nærmest forsvinde. For hvad betyder det at opføre sig ordentligt i forhold til hvad og hvem? For at kunne opføre sig ordentlig skal folk være ordentligt opdraget. Hvad vil det sige? Hvem har retten til at definere, hvad ordentlig opdragelse er?

I ’Diagnosis II’ forholder LHS således til denne konflikt:

”Gemenheden er snarere den endnu ikke erfarede uforligelighed mellem instanser.”(S:170)

Når disse gemenheder eller selvfølgeligheder bliver italesat, kommer vores ikke-uenighed frem som enten enighed eller uenighed. Det bliver klart for os, at tingene ikke er så selvfølgelige som først antaget. Om det siger LHS i sin bog Diagnosis II:

”Derfor taler vi om det sociale som den konfliktuelle gemenhed og den gemene konfliktualitet.” (S:11)

 

Vi er alle trekanter med trekanter på……

Fra at have talt om gemenheden, tager LHS os og gemenheden videre med til sin model over det sociales ABC, som kan illustrere den kompleksitet, der er forbundet med sociale interaktioner. I disse interaktioner finder vi konflikten mellem det, at man på den ene side altid vil kunne handle anderledes, og at det på den anden side aldrig kan blive anderledes…

Når vi har besluttet os for at handle på én måde, ved vi samtidig godt, at der er flere forskellige andre muligheder for handling. Dvs. når A forholder sig til B forholder A sig også samtidigt til C. Imellem A og C er der en tilstand af gemenhed, de står begge i forhold til B, men også til hinanden. Det er netop dette forhold til forhold der gør, at der er tale om en social interaktion. A forholder sig altså til B, men må samtidigt forholde sig til C’s forhold til B. Det er det første niveau af kompleksitet.

abc

På det andet niveau, forholder A sig til C’s forhold til B, men også til, hvordan B forholder sig til sig selv som et selvforholdende forhold. Dvs. at B faktisk er en trekant i sig selv. På dette niveau kan A forholde sig til, hvordan B forholder til sig selv, således at A kan få et eller andet igennem, sådan som A vil have det.

ABC.2

På det tredje niveau, forholder A sig nu til sig selv. Ser sin egen trekant, og forholder sig til, at B er en trekant, ligesom at C er en trekant.

ABC.3

Denne måde at øge kompleksiteten på kan blive ved; man kan blive ved at med at se, at hver trekant er til i forhold til yderligere to trekanter osv osv……

Så er det måske lettere at forstå, at sociale interaktioner kan være uhyre konfliktfyldte og særdeles komplicerede.

I dag ser vi flere forsøg på at gøre AB = CB, og derved få trekanten til at klappe sammen. Men så vil der ikke være tale om de forhold (eller trekanter) de enkelte bringer med ind i interaktionen. A vil jo kun være A, fordi A har de trekanter med, som A nu engang har. Det samme gælder BC og det samspil der opstår imellem alle deres trekanter. Hvis AB = CB, vil hver enkelt være erstattelig og målbar. Det er noget af det der blandt andet er sket ved indførslen af dokumentation f.eks daginstitutionsområdet. Når behandlingen af denne dokumentation sker eks. på kommunalt niveau behøver de ikke forholde sig til de forhold som ABC bringer med sig ind i den sociale interaktion. Derfor kan det ser ud som om AB, vil kunne erstattes af enhver anden AB. Men det er sjældent tilfældet.

På nuværende tidspunkt var der nærmest røg ud af min blyant, og min hjernetemperatur var gevaldigt for opadgående. Men det holdt ikke LHS tilbage, han havde mere i ærmet til os. Han ville også meget gerne tale om dannelsen. Det LHS talte om, er stadig noget jeg går og processerer over. I min notesbog står der dog, hvad han forstod med dannelse: “Dannelse er: selvoverskridende individualistisk forsikring – du bliver kun dig selv ved at overskride dig selv.”

 

Kilder:
Schmidt, Lars Henrik (1999) Diagnosis I – filosoferende eksperimenter. Damarks Pædagogiske Institut (ISBN:87-7416-375-2), 36-39
Schmidt, Lars Henrik (1999) Diagnosis II – Socialanalytiske fatninger. Damarks Pædagogiske Institut (ISBN:87-7416-376-0), 11-12, 170-171

Når en lyserød mandehørms kage vækker afsmag…..

Gunnars-kage

Det er selvfølgelig Gunnars lyserøde mandehørms kage fra ’Den Store Bagedyst’, jeg her tænker på. Men hvorfor kan en lyserød kage være interessant på en humanistisk blog……

 

Kagen blev et af de øjeblikke….

Et af de øjeblikke, man som studerende håbefuldt venter på, og når det har været der i kortere eller længere tid, skal holde ens studieånd oppe indtil næste øjeblik kommer forbi. Et lillebitte øjeblik hvor alt det teori man har læst, diskuteret og forsøgt at sætte i en kontekst – PLUDSELIG giver mening og kan lave en hylde, krog eller skuffe i hjernen, samt frigive en masse plads. Disse øjeblikke holder det hele kørende.

Jeg sad på Barasso for at nyde en cappuccino, mens jeg lige zappede nyhederne på min tlf. Det var intentionen at give min overophedede hjerne et lille hvil – efter at have læst ca 900 sider som ny kandidatstuderende – så kan det være tiltrængt. Her falder jeg over den store artikel i Berlingske om DR, der er tæt på at komme ud i en ’shitstorm’, på grund af dommernes valg i forrige onsdags afsnit af Bagedysten. Lige der kom der sådan et øjeblik – jeg opdagede at, jeg kunne læse disse atikler i et helt andet lys. Jeg kunne teoretisere hændelsen og konstatere for mig selv, at det hele handlede om etik, en simpel kædereaktion af afsmag. En teori af Lars Henrik Schmidt – som udspillede sig lige der, ganske levende i avisen.

 

En kædereaktion af afsmag

Dommerne havde følt afsmag, da de så Gunnars lyserøde polterabend kage. Så meget afsmag at de ikke lige får tænkt over, hvordan de skal håndtere det. Denne afsmag bevirker, at de sender Gunnar ud af Bagedysten. Med begrundelsen at han har misforstået ugens tema ’mandehørm’. Måske var det et lidt ugennemtænkt argument. Til historien hører der det faktum, at Gunnar er bøsse. Så det medførte, at Hr. og Fru Danmark følte afsmag. Afsmag for alt som de syntes at høre dommerne sagde mellem linierne. Det synes som om, at alle har en holdning, og der har været skrevet om dette farvel til Gunnar i alle dagblade, det har været i TV avisen og selvfølgelig har Facebook også haft sin andel af hele nyheds indignationen. Det er selvfølgelig ikke alle, der har oplevet afsmag fra dommerens kendelse, og det virker som, at ’sagen’ næsten har delt vandene.

Kendelsen har lavet sin egen dikotomi, enten er man indigneret, eller også synes man, at dommerne har ret. Ikke forstået på den måde at dommerne har ret i det, som synes at kunne forstås mellem linierne, men ret til at sende Gunnar hjem med den begrundelse. Der er selvfølgelig også en gruppe, der mener at der ikke skal tages særligt hensyn, bare fordi han er bøsse. Det kan også ses som, at der var en enighed om at være uenige, men i det øjeblik dommerne vælger eksplicit at vise sin afsmag, forsvinder enigheden. Nu er uenigheden alene tilbage, dermed forsvinder det vi er enige om, og alle ser sig nødsaget til at give deres smagstilkendegivelser af uenigheden. (Schmidt, 183-189)

 

Smag <-> Afsmag

Etik kan forstås som, at når vi har med mennesker at gøre, har vi med etik at gøre. Etikken handler om værdier, hvad man tillade sig over for sig selv og den anden.

I bogen, ’Diagnosis I’ skriver Lars Henrik Schmidt, Professor på Aarhus Universitet, blandt andet om værdier, etik og moral. Her kommer smag og afsmag også i spil. Schmidt beskriver forskellen mellem etik og moral ved at bruge regel og lov. En regel er ikke en lov, og forskellen i disse begreber ligger i parathed til suspension. Loven er katagorisk og gælder hver gang. Mens regel ikke har en reglens regel, det vil sige at der ikke findes en regel for, hvornår reglen skal suspenderes. Etik kan derfor ses som en regelfølge og moralen som en lovfølge. (Schmidt, 187)

Værdier vil med en socialanalytisk tilgang kunne defineres som smagstilkendegivelser.

’Noget giver sig til kende gennem den gerning, vi ser som værdsætning, og dette noget kalder vi efterrationelt smagen. Smagen eksisterer med andre ord ikke forud for sin tilkendegivelse’ (Schmidt, 186)

Værdsætningen er ikke intellektuelt, men involverer hele sanseligheden. Det er ikke en smagstilkendegivelse, men en tilkendegivelse af smagen på noget, der konkret giver sig til kende.

Som da dommerne i Bagedysten så den lyserøde ’mandehørms’ kage – gav den sig til kende i det univers, som de havde i deres forestillinger om mandehørm.

Det er i afsmagen af det der giver sig til kende, at efterrationaliseringen finder sted og efterfølgende tilskrives smagen. Det er altså i afsmagen der sættes grænsen for etikken. (Schmidt, 186)

 

Kilder

Schmidt, Lars Henrik (1999) Diagnosis I – filosoferende eksperimenter. Damarks Pædagogiske Institut (ISBN:87-7416-375-2), 183-189
Berlingske, 06.10.16, http://www.b.dk/kultur/mandeforsker-efter-dr-fadaese-bagedysten-er-ikke-bare-uskyldig-spas
Berlingske, 06.10.16, http://www.b.dk/kultur/seerne-raser-over-taakrummende-afsnit-af-den-store-bagedyst-nu-svarer-dr-igen
Politiken, 06.10.16, http://politiken.dk/kultur/filmogtv/ECE3414866/gunnar-er-beaeret-over-debatten-om-hans-bagedysten-exit-viser-at-programmet-ikke-kun-er-kager/
Politiken, 06.10.16, http://politiken.dk/kultur/filmogtv/ECE3414448/vrede-seere-til-dr-efter-bagedysten-sexistisk-og-plat-at-gunnar-roeg-ud/
BT, 06.10.16, http://www.bt.dk/film-og-tv/gunnar-skuffet-over-den-store-bagedyst-skulle-der-have-vaeret-haar-paa-taeerne

 

Mindre dokumentation og mere tillid til de offentlig ansatte

 

trust (1)

 

I dagene før Socialdemokraternes kongres (23.-25.9), kunne man i dagbladene Politiken, Berlingske og Information læse Mette Frederiksen udtale, at partiet ønsker at starte en afbureaukratisering – et opgør med New Public Management (NPM).

Vi foreslår en form for velfærdskontrakt, hvor de offentligt ansatte på den ene side lover at yde deres ypperste, og vi til gengæld lader være med at kontrollere det, som ikke skal kontrolleres. Et eksempel kan være, at man får lov til at have budgetter, som strækker sig over flere år, så det ikke bliver den her stop-and-go-regulering. (Frederiksen, Information, 23.09.2016)

Professor på institut for Samfundsvidenskab på Roskilde Universitet, Jacob Torfing, mener også at et opgør NPM er tiltrængt. Da øget dokumentation og præstationsmålinger kan opfattes kontrollerende og dermed virker direkte demotiverende.

 

Da moderniseringen af den offentlige sektor blev til en lang evaluering….

NPM havde sin spæde start allerede i 1980’erne under den daværende Schlüter-regering under sloganet ’Moderniseringen af den offentlige sektor’. En decentralisering blev igangsat, hvor ansvar og kompetence blev uddelegeret fra myndighederne til institutioner med det overordnet formål at få de stigende offentlige udgifter under kontrol. Institutionerne får mål og rammestyring med ansvar for økonomi, indhold og personale. I mødet mellem den centrale rammestyring og den decentrale opgaveløsning anvendes evaluering til at organisere, kvalitetssikring. Efterfølgende er indholdet blevet forfinet og praktisk videreudviklet mange gange, og begreber som Accountability er stødt til. Samtidig fik brugerne af de offentlige institutioner en mere direkte deltagelse, medbestemmelse og indflydelse i form af skole- og forældrebestyrelser. Derudover blev det i meget større grad muligt for borgerne selv at vælge institution, skole, hospital m.m. Med denne frivalgsordning kom der gang i markedsøkonomien/kræfterne inden for den offentlige sektor. (Wiedemann, 2011, 53-72; Andersen, 2012, 30)

 

Lægger op til en ny kurs i samfundet

I artiklerne giver Mette Frederiksen udtryk for at partiet vil lægge op til at institutionerne i højere grad selv skal kunne styre sin økonomi. De skulle kunne lave budgetter henover flere år med mulighed for eventuelt at spare op.

Frederiksen italesætter konsekvenserne af de mange år med tiltagende kontrol, dokumentation og decentraliseringen af økonomien til institutionerne, og uanset om Mette Frederiksen prøver at tegne sin egen kurs og eller taler til sine vælgere, er der muligvis allerede sket et lille skridt mod at ændre diskursen.

 

Er der tale om en ny kurs…..

På den anden side er det ikke første gang, at man prøver at starte en afbureaukratiserings proces, næsten samme udtalelse kom daværende socialminister Benedikte Kiær med i 2010. Det var i forbindelse med den daværende regeringens program ”Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati på det kommunale og regionale område”. Formålet med programmet var at, give kommunerne større frihed og frigøre ressourcer til borgernær service. For daginstitutionerne blev loven om læreplaner og dokumentation revideret. Loven reducerede altså på papiret kravene til dokumentation og betød ikke budgetreducering for kommunen. Målet med lovændringen var, at pædagogiske personale skal have mere tid til at være sammen med børnene. (L176 )

Langt de fleste kommuner indregnede effekten af lovændringen i institutionernes budget, således at effekten ikke kunne mærkes ude i praksis. Det synes ikke som om der kom ikke ’flere varme hænder’ ud af den lovændring. (Glavind & Pade 2011, S:13)

 

Det er glædeligt, at Socialdemokraternes formand blæser til kamp

Sådan skriver Finn Wiedemann, lektor, ph.d. ved Center for Kulturvidenskaber på Syddansk Universitet, i et debatindlæg i Politiken. Han skriver ligeledes, at det lyder spændende med ’den lille revolution’, men stiller spørgsmålstegn ved, hvordan hele denne afbureaukratisering skal finde sted. For at drømmen om ændringer i den offentlige sektor ikke skal lide samme skæbne som tillidsreformen, efterlyser Wiedemann nogle konkrete forslag til, hvordan det konkret kan gøres. Han spørger videre i debatten, om det måske var et forslag at rulle strukturreform, sygehusreform og diverse fusioner tilbage? Om det skal være enden på tendensen ’Big is beautiful’ som har hersket i den offentlige sektor de sidste 10-15 år. Wiedemann slutter af med at sige:

”Et katalog med f.eks. 100 konkrete forslag ville overbevise mere og have større sandsynlighed for at gøre en reel forskel end en god festtale” (Wiedemann, Politiken, 29.09.16)

 

Men er det ikke bare mere af det samme, Mette Frederiksen…

Kigger man med Anders Molander, teori, om ansvarlighedsmekanismer i accountability, ville Mette Frederiksens forslag måske ikke ses som et brud med NPM. Molander beskriver, forskellige mekanismer til at styre kontrollen og motivationen hos professionerne. Han deler mekanismerne op i hhv. strukturelle og epistemiske. De strukturelle mekanismer gør at den enkelte medarbejders skøn og frihed bliver mindre. Disse mekanismer kan blandt andet være restriktioner som øget kontrol og udstikkelse af rettigheder. De epistemiske mekanismer bruges til at forbedre betingelserne og kvaliteten af den enkeltes skøn og ansvar. Disse mekanismer kan blandt andet være anerkendelse og tillid til personerne, der udfører skøn.

Molander påpeger at, uden Accountability begrebet vil man ikke have nogen kontrol med behovet for at tage et professionelle skøn. Hensigten med begrebet er at det professionelle skøn ikke bliver truffet på baggrund af personlige grunde. Ansvarlighedsmekanismen gør, at der er tiltro til at de professionelle yder et professionelt skøn, og at vi andre kan overlade disse skøn i deres varetægt. Det er med til at give brugerne af professionen tryghed. (Molander A, 2013)

Derfor kan man stille sig selv det spørgsmål, om mere tillid og råderum til institutionerne er at arbejde sig væk fra NPM, eller om det er at bruge nogle af de mekanismer NPM indeholder for at opnå en større motivation i professionen.

 

Kilder

Lov 176 – Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om folkeskolen (Afbureaukratisering af reglerne om pædagogiske læreplaner, sprogvurderinger og børnemiljøvurderinger m.v.). ps://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=133168

Wiedemann, Finn (2011) Uddannelse under naturlig forandring. Syddansk Universitetsforlag (ISBN:978-87-7674-572-1), 53-72

Andersen, Vibeke Normann (2012) Evaluering som omdrejningspunkt – om New Public Management på dansk. I K Hjort, A Qvortrup & PH Raae (eds), Der styres for vildt: om paradokser i styring af pædagogik. Klim, Aarhus, (ISBN:978-87-7129-204-6), 27-48

Molander, Anders (2013) Profesjonelt skjønn i velferdsstaten: Mekanismer for ansvarliggjøring. I Molander, Anders og Smeby, Jens-Christian (2013) : Profesjonsstudier. Universitetsforlaget, Oslo (ISBN: 978-82-15-01931-4), 44-54

Glavind, Niels & Pade, Susanne, Udviklingen på dagtilbudområdet de sidste 10 år, Bureau 2000

 Politiken, 23.9.2016, Før kongres: Her er Mette Frederiksens løfter til offentligt ansatte

http://politiken.dk/indland/politik/ECE3396227/foer-kongres-her-er-mette-frederiksens-loefter-til-offentligt-ansatte/

 

Berlingske, 22.9.2016, S-forslag skal give offentligt ansatte friere hænder

http://www.politiko.dk/nyheder/s-forslag-skal-give-offentligt-ansatte-friere-haender

 

Information, 23.9.2016, Mette Frederiksen lover opgør med kontrol i det offentlige

https://www.information.dk/indland/2016/09/mette-frederiksen-lover-opgoer-kontrol-offentlige

 

Politiken, 29.9.2016, Er Mette Frederiksens revolution andet end en festtale? http://politiken.dk/debat/debatindlaeg/ECE3405020/er-mette-frederiksens-revolution-andet-end-en-festtale/

 

 

ElliotBørn sakker bagud allerede inden de starter i skole

Frisk fra fad….

Som ganske ny studerende her på SDU’s kandidat i pædagogik, er jeg blevet opfordret til at skrive indlæg her på bloggen. Det er jo noget af et kompliment, et kæmpe ansvar og lidt skræmmende.

I det første indlæg, vil jeg meget gerne lægge op til debat, dels ud fra to avisartikler, det ligger sig meget godt op ad bloggens forrige indlæg af Stine Northway, om hendes speciale på kandidatstudiet – Daginstitutionen i et spændingsfelt mellem omsorg og læring.

 

Bagud fra start

I Politiken den 22. August 2016 kunne man læse følgende overskrift ”En stor gruppe børn er to år bagud, når de starter i skolen” og i Fyns Stiftstidende, en artikel den 23. August 2016 med overskriften ” Ny undersøgelse: Stor gruppe af børnehavebørn er to år bagud”.

I undersøgelsen deltog 9000 børn mellem nul og seks år fra 14 kommuner. Undersøgelsen viste, at de børn, hvis mødre har korte uddannelser, er enlige eller med ikke-vestlig baggrund, ligger i den svage ende. Den gruppe af børn, der hører til de 15 procent svageste, har i en alder af fire og et halvt år et sprog, der er på niveau med en tre-årig eller under.

Undersøgelsen er udarbejdet af Rambøll, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet. https://issuu.com/mitfyndk/docs/160809_forskningsrapport_boerns_tid?e=11400890/38121551

 

Dårlige normeringer betyder dårlig sprogkvalitet

I Politiken, udtaler Dion Sommer, professor på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet, der blandt andet forsker i daginstitutioner »Virkeligheden er, at man ikke kan have ordentlig sprogkvalitet, specielt over for de børn, som har mest brug for det, når normeringerne er så dårlige, som de er mange steder«

Med hensyn til normeringerne i de forskellige kommuner ventes det at regeringen, snart kommer med en sammenlignelig statistik. Børne- og undervisningsminister Ellen Trane Nørby (V) kalder det i en mail »alarmerende«, at der allerede i 3-års alderen er så store forskelle på børns kompetencer. Hun henviser til, at regeringen er ved at forbedre de pædagogiske læreplaner, så alle børn »kommer bedre fra start«.

 

Pædagoger spiller en væsentlig rolle

I Fyns Stifttidende, er artiklen bygget på Dorthe Bleses, professor ved TrygFondens Børneforskningscenter på Aarhus Universitet, udtalelser. Hun har været med til at lave selve undersøgelsen. Hun udtaler blandt andet: ” For at gøre den store forskel på børns sociale, sproglige og matematiske evner mindre spiller pædagoger og pasningstilbudene en væsentlig rolle”.

Ydermere mener Dorthe Bleses, at det er vigtigt at understøtte det pædagogiske personale i, hvordan de i højere grad støtter børns sprogudvikling, da undersøgelsen også viser, at der er stor variation i den måde, pædagogerne samtaler med børnene. Bleses mener, at det er vigtigt at hverdagen organiseres, så der er plads til samtaler af høj kvalitet.

”Dette kan gøres ved hjælp af blandt andet læsning, lege og med samtaler, hvor børn inddrages. Vi skal udnytte det? potentiale, pædagogerne har og den viden, der er på området. Der er en social og etnisk kløft, der starter meget tidligt, og den er svær at gøre mindre”, udtaler Dorthe Bleses.

 

Oplæg til debat

Lige præcis børns sprog og tidlig læring, synes at have samfundets store interesse, da det er en platform til barnets videre rejse igennem uddannelsessystemet og blive en del af vidensamfundet.

Nedestående er nogle af de spørgsmål, jeg stiller mig selv, efter at have læst sådanne et par artikler. Det vil være meget interessant, som spirende kandidatstuderende at høre hvad I (alle jer som læser med på bloggen) tænker om emnet. Helt personligt vil også være interessant at få ideer til forskellige vinkler at undersøge emnet på, med henblik på kommende opgaver.

Jeg håber, at få vagt jeres debat lyst :0)

 

Kan det, at de svageste børns sprog er bagud, være et udtryk for, at det regeringen, kommunerne og ledelsen i institutionerne der laver rammerne (læreplanerne) og de således passer til middelklassens børn og op? Og det derfor kan være et udtryk for, at lige hvor meget der lovgives og rammesættes, vil Mattæus effekten altid være tilstede?

  • Med Mattæus effekten mener jeg: at den der har meget, gives meget – forstået på den måde at det barn der allerede kender ”koderne” er lettere at omgås og bliver utilsigtet givet mere opmærksomhed – og bliver derfor stimuleret mere.

Hvorfor er det et problem at der er forskel på børn og deres sprog?

Er det i det pædagogiske felt et spørgsmål om enten/eller i forhold til faglighed/læring henholdsvis omsorg?

Kilder

Politiken: http://politiken.dk/indland/ECE3351493/en-stor-gruppe-boern-er-to-aar-bagud-naar-de-starter-i-skolen/
Fyns Stifttidende: http://www.fyens.dk/indland/Ny-undersoegelse-Stor-gruppe-af-boernehaveboern-er-to-aar-bagud/artikel/3053729

 

 

Daginstitutionen i et spændingsfelt mellem omsorg og læring

En analyse af to divergerende diskurser om læring

Mit speciale på kandidatstudiet i pædagogik, af: Stine Northway, pædagog og cand.mag.pæd

Et indlæg om daginstitutionspædagogik på en uddannelsesblog? Utænkeligt for bare få år siden. Men diskussionen om hvor meget og hvad vuggestue- og børnehavebørn skal lære er aktuel i forbindelse med, at regeringens nedsatte Task Force om Fremtidens Dagtilbud, ledet af den danske professor Niels Egelund, vil øge fokus på formaliseret læring i de danske daginstitutioner (Taskforce, 2012). I en artikel i pædagogernes fagblad Børn & Unge taler Egelund for, at en høj grad af skoleforberedende tænkning i daginstitutionerne vil ruste børnene til den kommende skolegang og føre til børn, der kan forstå en kollektiv besked, sidde stille på en stol og indrette sig efter, hvad resten af gruppen gør (Børnogunge, 2011). Dette kræver, at en langt større del af dagen skal gå med voksenstyrede aktiviteter, der kan bringe børnene ud over deres umiddelbare erfaringshorisont.

Den trygge voksen-barn relationen, et mål i sig selv eller et middel til læring?

Det praktiske arbejde i daginstitutionen har traditionelt været kendetegnet ved en tydelig prioritering af barnets følelsesmæssige og sociale udvikling, og den trygge voksen-barn relation har været betragtet som et mål i sig selv snarere end som et middel til læring og udvikling (Kragh-Müller, 2010, s. 17). Tanker om undervisning og faglig orienteret læring, som dem Egelund giver udtryk for, var forbeholdt skoleverdenen.

I nutidens konkurrencesamfund stilles der stadig større krav om, at børn skal lære mere og tidligere end før for at blive bedst muligt klædt på til det arbejdende voksenliv i den globale konkurrence. Loven om indføringen af de pædagogiske læreplaner i danske vuggestuer og børnehaver medførte, at pædagogerne forpligtedes til at styrke børns kompetencer i forhold til bestemte udviklings- og læringsmæssige temaer (www.dagtilbudsloven.dk, 2014).

Selvom loven umiddelbart tilgodeser alle aspekter af barnets udvikling, synes den herskende overordnede tankegang at være, at jo tidligere børn trænes i skolefaglige kundskaber, jo bedre vil børnene klare sig i fremtiden, altså en prioritering af barnets akademiske færdigheder (Kragh-Müller, 2010, s. 15).

Omsorg- versus skoleorienteret diskurs

Der synes at være enighed blandt eksperter om vigtigheden af, at børn lærer noget, så de senere i livet kan begå sig i samfundet. Uenighederne opstår, når diskussionen når til, hvad de skal lære samt hvordan, og hvor tidligt, dette skal foregå.

Der kan i den forbindelse identificeres mindst to divergerende diskurser om læring: En skoleorienteret diskurs med fokus på tidlig faglig læring, og en omsorgs- og relationspræget diskurs, der tager udgangspunkt i børns behov for tryghed og omsorg som det fundament, hvorfra al læring og udvikling foregår. Det er analysen og diskussionen af disse to diskurser, der har dannet omdrejningspunk for mit speciale.

Undersøgelsens design og metode

Jeg byggede mit speciale op som en triade bestående af et overordnet samfundsmæssigt perspektiv, der, med udgangspunkt i udvalgte af Bourdieu og Foucaults begreber og teoretiske implikationer, havde til formål at kvalificere analysen af mine empiriske undersøgelser. Derudover havde jeg to underordnede perspektiver: Læring og omsorg. I det læringsteoretiske perspektiv lå hovedvægten på Vygotskys tænkning om de højere psykologiske processer og zonen for nærmeste udvikling. Piagets ligevægtsteori fungerede som supplement. I det omsorgsteoretiske perspektiv tog jeg udgangspunkt i Rogers´ begreb signifikant læring samt de danske forskere Kragh-Müller og Sommers lærings- og udviklingsperspektiver. En Foucault-inspireret diskursanalytisk tilgang var gennemgående i undersøgelsen af min problemstilling og i analysen af mit feltarbejde, der bestod af semi-strukturerede diskursive interviews med to pædagoger og en teamleder (Brinkmann & Kvale, 2015, s. 211ff). Derudover observerede jeg den daglige praksis i en daginstitution.

Min undersøgelse

Mine observationer af dagtilbuddets pædagogiske arbejde tydeliggjorde, hvordan Vygotskys undervisnings- og instruktionsbegreb kontinuerligt var i spil i små vokseninitierede aktiviteter. Dog ikke med et fokus på indlæring af akademiske færdigheder, som pædagogerne gav udtryk for var en betænkelig vej at gå, men derimod baseret på en bredere forståelse af zonen for nærmeste udvikling og på, at læring skal knyttes til praktiske og meningsfyldte situationer.

Voksen-barn relationen kommer af sig selv

I interviewene italesatte pædagogerne vigtigheden af omsorg, nærvær og tryghed og fremhævede samtidigt barn-barn relationerne. Dette læste jeg som et tegn på, at en ny omsorgsdiskurs måske er ved at komme til syne. En diskurs, hvor sandheden er, at børns trivsel og læring bedst understøttes i børnefællesskabet frem for i en tæt relation med pædagogen. I interviewet udtalte en af pædagogerne, at voksen-barn relationen kommer af sig selv, hvis barn-barn relationen er på plads, og at den voksne i nogle situationer bør lægge en vis afstand til barnet for ikke at hæmme inklusionen. Børn disciplineres så at sige til at kunne klare sig uden en stærk relation til den voksne.

Det kan synes paradoksalt, at voksen-barn relationen overordnet står centralt i begge diskurser, mens mit studie tyder på, at der i praksis er en overvejende opmærksomhed på børnefællesskabet. En opmærksomhed, som bemærkelsesværdigt nok er forankret i et samfundsmæssigt fokus på social inklusion. Dette indebærer potentielt, at pædagogens primære opgave bliver at understøtte barn-barn relationerne – tilsyneladende uden et reelt fokus på den betydning voksen-barn relationen i sig selv har for børns trivsel, udvikling og læring.

Konklusionen i hovedtræk

I begge diskurser om læring er børn afhængige af voksne i læringsprocesserne, og repræsentanter for såvel den skoleorienterede som den omsorgs- og relationelle diskurs henter belæg for deres argumentation hos Vygotsky. Min analyse viser imidlertid, at der er afgørende forskelle i forståelsen af zonen for nærmeste udvikling og det centrale instruktionsbegreb. I den skoleorienterede læringsdiskurs vægtes primært de færdigheder og fag, barnet skal lære i zonen for nærmeste udvikling, som dermed synes betragtet som et instrument til at gøre barnet mere skoleparat.

Den omsorgs- og relationelle diskurs fremhæver også den voksnes betydning for barnets læring, men frem for at fokusere på fag og færdigheder, fokuseres der på pædagogikken og på, hvordan man kan bruge zonen som et dynamisk rum, der kan skabe bevægelse i barnets alsidige udvikling. Ikke kun i forhold til skoleforberedende aktiviteter, men i mange andre former for aktiviteter, hvor den voksne går foran barnet for at skabe læring.

Er formaliseret læring i daginstitutioner så godt eller skidt?

Om det får positive eller negative konsekvenser for daginstitutionsbørn, at der er fokus på tidlig formaliseret læring afhænger ifølge min undersøgelse af:

  • Hvordan det pædagogiske arbejde tilrettelægges

Formaliseret læring i daginstitutionerne kan være positivt, hvis læringen foregår i meningsfyldte aktiviteter, som involverer det hele barns motivation og følelser og ikke kun den logiske venstre hjernehalvdel. Dette er især vigtigt for de børn, der kommer med en svag kulturel og social kapital. Det er essentielt, at den voksne agerer autentisk, sætter sig selv på spil og møder barnet med anerkendelse.

  • Hvordan zonen for nærmeste udvikling, instruktion og undervisning forstås

Som et instrument til at udvikle på forhånd definerede akademiske færdigheder rettet mod skoleparathed, hvilket kan indebære en (for) snæver opfattelse af zonen, eller som et dynamisk rum, der kan skabe bevægelse i barnets alsidige udvikling, som de pædagogiske læreplaner netop er sat i verden for at sikre.

  • Hvor meget og hvordan omsorgsperspektivet får plads i læringsdiskursen

Hvis formaliseret læring baseres på en tryg voksen-barn relation og foregår i alsidige og spændende læringsmiljøer og børnefællesskaber, kan det positivt påvirke børns glæde ved at lære og udvide deres horisont. Men hvis omsorg, tryghed og indlevelse bliver til en instrumentel strategi, som ikke tjener anden interesse end at agere sigtepunkt for den pædagogiske intervention og strategi, vakler hele fundamentet for langtidsholdbar og signifikant læring, som er et mål i begge diskurser.

Afrundning og fremtidige perspektiver

Egelunds udtalelse i Børn og Unge er en indikation på fremtidens retning, og den store opmærksomhed, der for nuværende er på små børns læring, må forventes at blive endnu mere markant i fremtiden. Nutidens buzz-word innovation understreger den store efterspørgsel på akkommodative læringsprocesser, og daginstitutionen tillægges sandsynligvis en endnu større rolle som den første institutionelle instans i den livslange kvalificering til den globale konkurrence. Pædagogikken skal i dagens Danmark måles og vejes, og der skal arbejdes evidensbaseret. Den fremtidige forskning kan efterfølgende rette sig mod måden, hvorpå dette sker, samt hvilke konsekvenser det får på længere sigt, at fremtidens børn vokser op i et miljø præget af en herskende diskurs, hvor blødere og mindre definerbare værdier ikke prioriteres.

Hvad ser du?

Hvad ser du
Foto: Lucy Nicholson / Reuters

 

Har du inden for de sidste dage læst avis eller været på de sociale medier, har du næsten ikke kunne undgå at se dette billede. Hvad ser du?

Man kan anskue billedet på mange måder, også i forhold til kulturbegrebet. Man kan anskue det ud fra Det traditionelle klassiske kulturbegreb. Det defineres i 1971 således af den engelske antropolog Edward Tyler

”Kultur er den komplekse helhed, der består af viden, trosretning, kunst, moral, ret og sædvaner, foruden alle de øvrige færdigheder og vaner et menneske har tilegnet sig som medlem af et samfund.”

Kulturen overføres fra generation til generation.

En anden måde at anskue billedet på er via det moderne komplekse kulturbegreb. Med globaliseringen, migrationen og de moderne mediers påvirkning anses kultur som værende dynamiske og i konstant udvikling. Kultur skabes mellem og af mennesker. Mennesket er ikke en passiv bærer af en kultur, men en aktiv medspiller i kulturskabelsen.

Jeg vil i dette indlæg tage udgangspunkt i en blog, skrevet om billedet, af Tom Jensen fra Berlinske.
Du kan læse bloggen her: http://tomjensen.blogs.berlingske.dk/2016/08/09/et-billede/

Tom Jensens fokus på billedet er, hvilken side af nettet man er på. Han formulerer det således:

”Det uundgåelige spørgsmål, man kommer til at stille sig, når man ser billedet, er dette: På hvilken side af nettet befinder jeg mig – billedlig talt? På hvilken side af nettet genfinder jeg det, som jeg står for? De værdier, jeg vil tale for, kæmpe for, angribe og parere for?
Billedet er provokerende, fordi disse spørgsmål er provokerende. Tankeprovokerende.”

De to værdisæt eller kulturer er ifølge Tom Jensen så forskellige, at man er nødt til at vælge side og ikke bare det. De er så forskellige at man må kæmpe, angribe og parere for den side man har valgt at tilhøre.

Tom Jensen henviser til Samuel P. Huntingtons tese The Clash of Civilizations:

”… den globale kamp mellem kulturer, mellem vestlig livsførelse og de uomgængelige frihedsprincipper, der knytter sig til den, og moderne islamisk fundamentalisme, som man i forskellig forklædning gennem 50 år har set den brede sig i Mellemøsten og derpå derudfra, især siden Khomeini tog magten i Iran i 1979.
Før 1979 bar de færreste af Irans kvinder tørklæde eller det, der dækker endnu mere. Men det kom de til efter det dekret, ayatollah Khomeini udstedte på selveste kvindernes internationale kampdag, 8. marts 1979. Herefter var tørklædet (hijab) som minimum dresscode for kvinder i Iran.
De var fra den dag uanset egne præferencer placeret på den ene side af nettet på stranden i Rio.”

Efter afslutningen ad den kolde krig har mange forsøgt sig med at forudsige, hvordan verden nu ville udvikle sig. En af dem er Samuel P. Huntington. Han argumenterede i 1993 0g 1996 for, at den næste store kamp ville blive mellem civilisationerne, The Clash of Civilizations. Huntington er ikke tydelig i sine afgrænsninger af civilisationer, men nævner blandt andre Vestlige og Islamiske civilisationer. Disse civilisationer forsøger at finde ud af hvem de er og hvem de holder sammen med i eventuelle konflikter. Nationerne og deres befolkning forsøger at besvare spørgsmålet –Hvem er vi?  Og de benytter sig af politik til at definere sin identitet. Han forudser et Vesten mod muslimerne.

”We know who we are only when we know who we are not and often only when we know whom we are against”
(Huntington, 1996: 21)

 

Huntingtons tese kritiseres af socialantropologen Ulf Hannerz i European Journal of Cultural Studies, 1999. Ifølge Hannerz minder Huntingtons tese om en høj status variant af, hvad antropologen Verena Stolcke (1995) beskrev som kulturel fundamentalisme.

”Ethvert menneske er defineret ud fra den kultur det tilhører eller som det er passiv bærer af. Kulturer eksisterer adskilt, af nationale, geografiske grænser. Kulturer kan ikke vurderes ud fra en overordnet, kulturuafhængig, generel standard. Relationer mellem bærere af forskellige kulturer er uundgåeligt konfliktfyldte. Den menneskelige natur er xenofobisk.”
(Verena Stolcke, 1995)

Huntingtons tese er ydermere blevet beskrevet som et selvopfyldende profeti. Hannerz skriver i sin kritik, ”at det er vigtigt at notere sig, at Huntington bruger et syn på kultur, der stammer tilbage fra midten af århundredet til at beskrive nutiden og alarmere om fremtiden”. (Hannerz, 1999: 403) Faren ved at klassificere civilisationer og mennesker er, skriver Hannerz, at man ikke tager højde for individet. Der er mange forskellige måder, at være mere eller mindre kristen, muslim osv. på og på samme tid, er man jo ikke kun muslim eller kristen, men også mange andre ting, der ligeledes præger individet. Hertil kommer også individets frie valg, tilvalg og fravalg.

Huntingtons fokus er på civilisationens overordnet strukturer. En anden måde at anskue det på er, at fokusere mere på individet. Såvel kulturel forandring som modstand afhænger af menneskers aktivitet. Menneskers forskellige agendaer og sociale aktivitet præger diskurser og holdninger og vice versa og dermed kulturen. Dermed er kultur ikke passiv eller statisk, men dynamisk og i flow. Kultur kan ses som et stille vandløb. Når man ser det langt fra, ser det ud som om vandet står stille, men kommer man tæt på, kan man se, det er i konstant bevægelse. Når vi ser på en kultur, vi ikke kender, kan det se ud til at alle ligner hinanden og der ikke sker forandring, men lærer man kulturen at kende kan man se individernes forskellighed kulturens bevægelse. Holdninger og praksisser kan forandres. Kultur er ikke kun at være, men også at gøre. Det er op til mennesket, om man ønsker en forandring.

Ligesom jeg også har beskrevet i mine tidligere blogs, afslutter Hannerz med at beskrive, at kulturmødet, eller mødet mellem mennesker, er svært. Særligt hvis det andet menneske har andre holdninger, vaner og praksisser end én selv. Andre kulturer kan være spændende og eksotiske at observere udefra, men befinder man sig midt i det, kan det være svært og en udfordring, man ikke har mod på at tage op.

Når man arbejder med kultur og interkulturelpædagogik er det vigtigt, at være sig bevidst om, hvilke kulturelle briller man bærer og reflektere over det. Det er ovenstående billede og Tom Jensens blog en god anledning til.

Vælger man at se på ovenstående billede med kulturfundamentalismens briller, virker integration håbløst og forsøg på det kan nemt latterliggøres. De to kvinder på billedet har ud fra dette syn intet til fælles. De er passive bærer af deres kultur og nationalitet. De er som olie og vand, der ikke kan mixes. De præges eller påvirkes ikke af globaliseringen. Det efterlader ikke meget håb til det interkulturelle pædagogiske arbejde.

Ser man derimod på billedet med det komplekse kulturbegrebsbriller, ser man naturligvis, at der er stor forskel på påklædningen. Man anerkender også at påklædningen symboliserer to forskellige sæt værdier/ normer. Modsat kan man også se en lighed i påklædningen, da den er præget af et kultur og muligvis ikke selvvalgt af nogen af nogen af kvinderne. Måske er det en betingelse for kvinderne for at deltage i OL? Kvinderne har måske ydermere det tilfælles at de er søstre, døtre, kæreste? Måske er den tyske kvinde en kristen, der praktiserer sin tro? Dermed har de det at være troende i en sekulariseret verden tilfælles. Måske har de samme smag i musik, måske spiser de begge på Mc Donalds i OL byen fordi kantinen er så dårlig (det har jeg læst, den er) Måske har de det tilfælles, at de savner deres familier under deres deltagelse i OL måske måske måske…. Jeg kender ikke de to sportsudøvere, jeg forestiller mig bare, hvilke ligheder, der kan være.

I det professionelle arbejde vil jeg altid opfordre til, at man spørger ind til vedkommende man står overfor og dermed få udfordret sine fordomme/forforståelse og lære indivdet at kende, men i dag når jeg ser på billedet, øver jeg mig bare i, at se efter ligheder frem for forskelle. Forskellene har Tom Jensen allerede fået øje på, han beskriver dem således:

”Man må se på billedet og se igennem de konkrete sportsfolks motiver for at klæde sig, som de gør, og spørge sig selv, om man vil hylde en mangfoldighed, om så den omfatter tvang. Om man vil hylde en mangfoldighed, om så den omfatter religiøst nedkastede dogmer. Om man vil hylde en mangfoldighed, om så den omfatter social kontrol. Om man vil hylde en mangfoldighed, om den så omfatter længslen efter et opgør mod alt, hvad de vestlige frihedsrettigheder bygger på.
Hvis man til syvende og sidst ikke kan tolerere den form for mangfoldighed, må man vælge. Man må stille sig på den ene side af nettet.”

 

Hvad ser du?

The clash of civilizations, som Tom Jensen. To passive kvinder. To kvinder der er dikteret, hvilket tøj de skal bære under og uden for OL. To kvinder, der ikke har indflydelse på eget liv og kulturelle udvikling. To kvinder så stærkt præget af deres nationale arv, at de ikke har noget tilfælles. To kvinder der ikke er under indflydelse af globaliseringen.

Eller ser du billedet, nikker genkendende til ovenstående, men kun når ser til højre for nettet?
Ser du to kvinder/ to civilisationer, der kæmper mod Vestens frihed eller Mellemøstens dogmatik og social kontrol?

Eller ser du to aktive kvinder/ to individer, der brænder for samme sport? To idrætsudøvere der spiller samme spil? To kvinder der har kæmpet samme kamp for at nå dertil, hvor de er i dag og begge har en fælles passion for deres sport. To kvinder som har det tilfælles, at de sammen netop nu oplever et af deres livs største øjeblikke.

Hvad ser du?

 

 

Kilder:

Hannerz, U. 1999. Reflections on varieties of culturespeak, European Journal of          Cultural Studies, 2: 3, s. 393-407.

 

Huntington, S. 1996. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. New York: Simon & Schuster.

 

Stolcke, V. (1995)Talking Culture: New Boundaries, New Rhetorics of Exclusion in Europe, Current Anthropology 36: 1-13.

 

Et billede

 

Nu skal sindet i form

Ovenpå en god lang sommer er det nu på tide at komme i form igen. Og i år er det ikke kun fysikken der skal forbedres. Det er nemlig en god forretning for både samfundet og den enkelte, hvis vi alle bliver bedre til også at holde os i mental topform. Og det skulle være muligt, for med viden fra bl.a. neurovidenskaben er der nu udviklet træningsmetoder som fx mindfulness, der gør det muligt at træne målrettet så nogle af de mest udbredte mentale udfordringer kan kontrolleres. Derfor kan der være der god ræson i at udbrede og gøre mindfulness obligatorisk i folkeskolen, på lige fod med den traditionelle fysiske træning i idrætstimerne.

I et debatindlæg i Politiken kunne man d. 2. august læse artiklen 5 grunde til at vi skal træne vores mentale sundhed, hvor overlæge Lone Overby Fjordback og hjerneforsker Karen Johanne Pallesen sætter et regnestykke op, som fortæller at det kun kan betale sig for samfundet, at investere i mentale træningsprogrammer til os danskere.

Depression er en af de største sygdomsbyrder på verdensplan, kun overhalet af fedme og type 2-diabetes, der i lighed med depression er stressrelateret. Højt selvoplevet stressniveau er forbundet med en forøget risiko for tidlig død. Hver dag er 35.000 danskere sygemeldt med stress, og det koster 14. mia. kr. årligt. Allerede efter 3 måneders sygemelding er sandsynligheden for at vende tilbage til job faldet med 70 procent. Vi er blandt klodens mest privilegerede mennesker, vi bliver rigere og rigere, men vi bliver ikke mere og mere glade. Derfor er det på tide at ændre kurs.” (Fjordback & Pallesen, 2016)

Fjordback og Pallesen bringer en række forslag, som skal føre til en ændring i kursen. Forslag, som de vil drøfte med landets politikere. Et af forslagene går på, at bringe børn og unge i bedre mental form. Det skal ske vha. mindfulness, som er ”en metode til at opdyrke glæde, reducere stress og opbygge et blivende godt mentalt helbred”. (Fjordback & Pallesen, 2016) Mindfulness er ifølge Fjordback og Pallesen en metode, som neurovidenskaben gennem de sidste 25 år har videnskabeliggjort, så den nu er klar til implementering.

”Vores børn og unge skal i bedre mental form. Børn og unge i folkeskolen skal tilbydes mindfulnessprogrammer på linje med fysisk træning i idræt.” (Fjordback & Pallesen, 2016)

’Hjernens tidsalder’

Fjordback og Pallesens forslag kan forstås inden for rammen af det, som sociolog Nikolas Rose betegner ’Hjernens tidsalder’. Mens subjektet i det 20. Århundrede i høj grad blev til, og forstod sig selv som det psykologiske menneske, så argumenterer Rose for, at vi i det 21. Århundrede i højere grad er begyndt at forstå os selv og hinanden som neurologiske væsener. Det betyder bl.a. at vi nu ”forstår og taler om mange adfærdsproblemer som noget, der har med hjernens indre balance at gøre.” (Rose i (Pedersen, 2016, p. 13))

Fra den dybe psykologi…

Skiftet medfører nye mulighedsbetingelser for selvet og nye former for selverkendelse. Et skifte fra ”Jeg er deprimeret fordi jeg har en masse undertrykte følelser” til ”Jeg er deprimeret ergo har jeg et for lavt niveau af neurotransmitter-stoffet serotonin i min hjerne”. Rose betegner den psykologiske forståelsesramme som dyb, fordi selvet her får et indre, usynligt rum, hvori det psykologiske liv udfolder sig. Det er her, menneskets personlighed og adfærd formes i et samspil af drifter, begær og ydre omstændigheder.

… til flade neurologiske væsener

I modsætninger hertil betegnes den neurologiske forståelse som flad. ”Det dybe selv bliver i en vis forstand fladt og synligt med neurologien. Skal vi sætte det lidt hårdt op, kan vi sige, at Freuds øre bliver erstattet af neurologens øje, der ser på hjernescanninger og måler kemiske balancer. Det er neurologens øje, der giver adgang til sandheden om mennesket. Det er ikke længere psykologen, der er ekspert i menneskets sjæleliv, men neurologerne, menneskesjælens nye ingeniører”. (Rose i (Pedersen, 2012, p. 13))

Adfærdstræning i sundhedsvæsenet

Rose forklarer, at vi i ’Hjernens tidsalder ’har taget nye tiltag ind, som fx brugen af psykofarmaka som Ritalin til ADHD børn, men også sociale tiltag med neurovidenskabeligt afsæt vinder frem. Rose bringer et eksempel på, hvordan man i England – kvalificeret af neurovidenskaben – bruger intensiv adfærdstræning til at ændre udadreagerende børns adfærd. Fjordback og Pallesen spejder også til England. ”Det britiske parlament ændrede kurs i 2015, da de søsatte en ambitiøs plan, ’Mindful Nation UK’, for bedre national mental sundhed. De anbefaler nu, at det engelske sundhedsvæsen tilbyder mindfulness-behandling til alle patienter med depression og kroniske lidelser, og at mindfulnessprogrammer bliver tilgængelige som forebyggelse på skoler, på arbejdspladser og i kriminalforsorgen.”. (Fjordback & Pallesen, 2016)

Screen and intervene

Tiltagene er symptomatiske for den ’hjerne-ansvarlighed’, som er fulgt i kølvandet på den nye viden og de nye behandlingsmetoder. Subjektet får nu tildelt et ansvar for at forstå, hvordan hjernen påvirker os, og hvilke fremtidige muligheder og risici den rummer. Og ikke mindst et ansvar for at handle derefter.

”Vi får ansvar for at holde vores hjerne i form og udfolde dens potentialer. Det være sig ved en god og sund livsstil, ved at spille Sudoku, så vi ikke udvikler Alzheimer, eller ved at tage farmaceutiske produkter. De psykologiske selvhjælpsbøger suppleres med selvhjælpsbøger, der skal lære os at holde vores hjerner fit”. (Rose i (Pedersen, 2016))

Så bør vi ikke hurtigst mulig lære vores børn og unge at tage ansvar for egen hjerne og opøve dem i brugen af de træningsprogrammer som fx mindfulness tilbyder? For både samfundet og individets skyld.

 

Kilder

Fjorback, L.O. & Pallesen, K.J. (2016, 02.08.16). 5 grunde til at vi skal træne vores mentale sundhed. Politiken.

Holm-Pedersen, P. (2016, 03.16). Ansvar for egen hjerne. Astetisk.

#HumblogFM16

EVA’s karakterdebat

I går afholde EVA en virkelig spændende debat om karakterer. Clement som moderator og med mange relevante parter som debattører. Det var virkligt godt og belyste hvad det er karakterer duer til, og hvad de ikke duer til.

Det er svært at se andre alternativer end karakterer når vi nu skal sortere 9000 ansøgninger om optagelse på et par uger. Her er karakterer super effektive. (Berit Eika, prorektor Aarhus Universitet, FM16)

 

Det er mit indtryk, at karakterer ikke bare hindrer læringen de blokerer læring. Lad mig give et eksempel. Når en gymnasieeleven får en danskestil tilbage og læreren har givet masser af skriftlig feedback, så når eleven aldrig til at læse feedbacken. De ser karakteren og konstaterer, “Okay jeg fik 7”, og så ser de ikke mere. (Anette Nordstrøm Hansen, formand GL, FM16)

Debatten delte sig i to spor. Karakterer som selektionsmiddel – hvortil de virker fortrineligt – og karakterer som feedback til at facilitere en læringsproces. i det sidste tilfælde kom der mange argumenter i forhold til, at karakterer synes at virke super motiverende for de få der får gode karakterer, men dræbende for de mange, der får middelgode eller dårlige karaterer. Det er ihvertfald det, mange oplever.

Karakterernes karakterbog

EVA kunne belyse debatten med andet end oplevelser. De har undersøgt feltet og inden debatten delte de en rødkarakterbog ud. En karakterbog for karaktersystemet i gymnasiet.

karakterbog2 karakterbog1 karakter13 karakter12

Kan I mon genkende EVAs resultater?

#humblogFM16

Inklusionen et år efter

Efter en lang og regnvåd fredag på FM16 er solen nu endelig kommet frem. Det holder mig nu ikke fra at sidde i klar i telt E1 for at høre en debat under overskriften Inklusionen – et år efter. Professor Lars Qvortrup (LQ) på Ålborg universitet, psykolog og ph.d. Rasmus Alenkær (RA), formand for danske skoleelever Mads Løjtved Rasmussen (MR) og formand for danske handicaporganisationer Thorkild Olesen (TO) står klar til debat.

Fire år efter inklusionsmålet på 96%, er projektet lykkedes?

LQ: Ja og nej. For det første synes jeg det med at 96% skulle inkluderes overordnet var en god idé. Vi trængte til at skubbe det tal op ad. Om det er lykkedes? Ja det er jo forskelligt. I nogle kommuner er det gået rigtig godt andre kommuner mindre godt.

 

RA: Jeg synes ikke det tal på 96% har været godt, fordi det handler om excel-ark ikke om mennesker. Jeg synes det er problematisk at starte med tal i stedet for mennesker og pædagogik. Man skulle måske sætte trivselsmål i stedet og så tænker jeg meget mere i lokale løsninger. Den alt for egoistiske måde at være i fællesskaber på gør det svært for alle at være her særligt på lange skoledage som reformen har ført med sig.

 

LQ: Jeg har sammen med kolleger forsøgt at komme begrebet nærmere. Altså både den nummeriske inklusion men også den oplevede inklusion. Vi har brug for en ny diskurs, hvor vi ikke skelner mellem inklusion og eksklusion. Men inkluderende miljøer/fælleskaber hvor der ikke skelnes mellem hvorvidt nogen har fx høreapparater, men hvor der fokuseres på andre elementer, således at inklusionsbørn ikke skal være på tålt ophold i et inkluderende fællesskab.

 

TO: Vi har lavet en undersøgelse der viser, at 35% af forældrene til handicappede børn ikke oplever at deres børn trives. Vi oplever altså ikke at inklusionen er lykkedes.

 

MR: Det handler om de tjeg kalder en lyserød elefant i klasseværelset. Dvs. noget man ikke rigtig ved hvad er. Derfor har vi i danske elever lavet et projekt sammen med danske handicap organisation der går ud på, at skabe fortællinger om, hvad det er for udfordringer nogen har. Hvis man fx ikke ved hvorfor en kan finde på at være ud-ad reagerende, så kan det skabe større forståelse hvis vi får viden om hvad det er der gør det. Så sådan nogle projekter tror jeg også kan hjælpe til inklusion.

 

 

#humblogFM16

På jagt efter dannelsesidealer på Folkemødet 2016

En tysk tidligere professor i uddannelsesvidenskab Stefan Hopmann skriver, at ”dannelsesidealer bliver til i politiske processer, dvs. den offentlige kommunikation om dannelsens ve og vel, om det så sker på lokalt, regionalt, nationalt eller internationalt niveau.” (Hopmann: u.å.: 169). Og det er vel lige præcis offentlig kommunikation vi bombarderes på med et folkemøde?

Hvilke dannelsesidealer der fremhersker er selvfølgelig afhængig af den politiske magt, man råder over, altså evnen til at sætte en dagsorden for den offentlige kommunikation. Om det er politikere, aviser, filosoffer, managere eller andre, som kan gøre det, er dermed ikke afhængig af den indre kvalitet af de idealer, som formuleres, men af den gennemslagskraft noget får i henhold til den offentlige kommunikations egne behov. (Hopmann: u.å: 169).

Så måske er det lige præcis her på FM16 at dannelsesidealet anno 2016 kommer til syne?

Dannelse i gymnasiereformen

Flere af dagens events handlede mere eller mindre direkte om dannelse. I et af dem var Lektor på SDU Anne-Marie Søndergaard Christensen en af debattørerne. Eventet havde titlen Dannelse ikke et ord om karakterer, og handlede om den nye gymnasiereform. Christensen bragte flere gode pointer frem i debatten. Fx at dannelse ikke må forveksles med kundskaber.

 

Dannelse er ikke bare kompetencer, og det er nok noget af det, der tolkes forkert. Fx den digitale dannelse følger ikke nødvendigvis som en logisk følge af at man tilegner sig digitale kompetencer. At man er god til at udføre effektive søgninger betyder ikke nødvendigvis, at man er digitalt dannet. Dannelse er andet og mere.” (Anne-Marie Søndergaard Christensen: SDU: FM16)

 

I morgen vil jeg gå på jagt efter flere bud på et FM16 dannelsesideal.

Kilder

Hopmann, S. (u.å). Didaktikkens didaktik. Institut für Bildungswissenschaft, Universität Wien, Wien. (manuskript)