Pædagogprofessionen blev med et pennestrøg curlingforældrenes forlængede arm

I år blev året hvor jeg for første gang havde et vores ’børn’ – 20 år – på Roskilde Festival, som første-gangs-festival-mor, har jeg intenst fulgt med i medierne og selvfølgelig ikke mindst vejrudsigten.

I løbet af Roskilde Festivalens uge, har forskellige medier haft meget travlt, på sarkastisk vis, med at hænge curlingforældre ud. Diverse indlæg på Facebook er blevet delt, liket og ivrigt kommenteret. Blandt andet Folkekirkens Nødhjælp der ville sætte tingene i perspektiv og brugte lejligheden til at samle penge ind, se videoen her mens P3 – DR lavede et satirisk indlæg til urolige mødre om, at Roskilde Festivalen har ansat pædagoger. Flere gik med på joken, og spurgte i kommentarfeltet om pædagogen kunne tjekke op på deres børn. Herefter var der så svar fra ’pædagogen’, et eksempel:

”Vi kan ligeså godt sige det som det er, Jannie. Han er jo ikke en nem unge at have med at gøre. Vi overvejer lidt, om han skal hjem på en tænker, ikk’ også”. Mvh pædagog-Troels

Alt sammen bare for sjov og for at sætte tingene i perspektiv… Men hvilket perspektiv? Og hvad skete der med spørgsmålet om, hvorvidt Roskilde Festivalen havde solgt for mange billetter til de enkelte pladser?

 

Curlingforældre

Det kan synes som om, at ’vi’ kan blive enige om at hænge de værste curlingforældre ud. Dem, der ringer til Roskilde Festivalen eller til sit barns arbejde for at brokke sig på sit barns vegne. Det interessante er vel, hvor mange forældre gør egentlig det, set ud fra hvor mange unge, der deltager på festivalen. Samtidig er det relevant at spørge, hvordan der kan være så stor enighed om, at curlingforældre har misforstået rollen som forældre. Enighed om, at de ikke hjælper børnene til at tænke selvstændigt eller tage ansvar for sig selv, men udviser et misforstået hensyn?

Professor i udviklingspsykologi ved Aarhus Universitet, Dion Sommer, beskriver begrebet curlingforældre som et fantom. I stedet for at lave generaliseringer af børn og skyde skylden på forældrenes opdragelse bør vi se kritisk på det samfund, som omgiver dem.

Han udtaler i Jyllandsposten, d.26.6 2017: ”Jeg har undersøgt 4.500 danske forældre med børn og spurgt til deres opdragelsespraksis og omsorg, og andelen af overbeskyttende curlingforældre var nede i promiller.”

Psykolog Grethe Krag-Müller, forholder, sig ligeledes kritisk til begrebet curlingforældre og at mange har for travlt med at italesætte hvordan forældre opdrager deres børn. Når stereotyper som curlingforældre bliver gentaget igen og igen i medierne, bliver det til en slags sandhed, og en måde ’vi’ forstår virkeligheden med.

Hvorfor er der så stor enighed om at være forargede over, at nogle forældre i højre grad hjælper deres børn mere end andre gør? Det kan være et udtryk for, at vi alle er curlingforældre i en eller anden grad, at det er en samfundstendens, at ville hjælpe vores børn på vej. Dog er det balancen i det at hjælpe, der som forældre kan være svært, for ingen ønsker vel at resultatet af hjælpen bliver uselvstændige og ansvarsløse unge. Ved at italesætte de ’værste’ eksempler som andre forældre gør, frifinder man samtidig sig selv. Der er nogle som er curlingforældre i højere grad end jeg, så går det nok….

 

Pædagogprofession

Satire er en genre, der på humoristisk vis ved hjælpe af ironi og overdrivelse udstiller eller kritiserer konkrete mennesker. Målet er ofte for at dreje opmærksomheden hen på situationen eller de holdninger, som udspiller sig i satiren, som afsenderen synes bør ændres eller forbedres. I P3-DR’s satiriske Facebook opslag, var det så både forældre og pædagoger, der blev latterliggjort, og pædagogen blev fremstillet som en, der ukritisk ’bare løber forældrenes ærinde’.

Pædagogprofessionen er ’ung’, og der har været en del debat om, hvorvidt det overhovedet er en profession. Selvom professionen har haft stor betydning for etableringen af velfærdsstaten, har der været en del usikkerhed om, hvad – udover at passe børn – der egentlig er pædagog-kompetencer. (Kristensen 2014: 171)

Selvom P3 her har forsøgt at sætte fokus på, at en del af en pædagogs arbejde består i at være curlingforældres forlængede arm, kan det samtidig ses som et udtryk for, at der stadig mangler en bredere forståelse for professionens arbejde?

Pædagogprofessionens fagforeninger, SL og BUPL har i de seneste år arbejdet med professionens identitet og etiske kodex.

’Tilliden og identitetsspørgsmålet er afgørende for professionen. Uden tillid vil mennesker ikke lægge vigtige sider af deres livssituation i de professionelles hænder. Samfundet vil heller ikke betro professionen de ressourcer og beføjelser som socialarbejde og pædagogisk arbejde afhænger af.’ (BUPL 2008:11)

Det synes som om, at dette arbejde fortsat er nødvendigt, da professionens arbejdsopgaver også udvikler sig i forhold til nye arbejdsopgaver og tiltag.

 

Perspektiv

Det at sætte ting i perspektiv, gøres ofte for at kunne se en konkret situation i lyset af lignende situationer. At sætte ting i perspektiv, kan også være manipulerende, for alt efter hvad man sammenligner situationen med, kan den konkrete situation fremstå bedre eller værre. Dette ses blandt andet i den måde, Folkekirkens Nødhjælp vælger at udstille curlingforældre som et eksempel på suboptimerende mennesker, der ’kun’ har øje for det mest nære, deres egne børn. Herefter udnyttes denne forestillingen eller fantom – i et ironibåret forsøg på at åbne folks øjne for, at der findes en verden udenfor Danmark, hvor problemerne er af en noget mere alvorlig karakter. Med videoen har Folkekirkens Nødhjælp formået at bagatellisere det faktum, at der var kaos på Roskilde Festivalen samt at latterliggøre både de unge og deres forældre. Det fjerner jo ikke de unges opfattelse af at være i en kaotisk og kold situation, som lige der var deres verden og virkelighed, de skulle forholde sig til. Hvorvidt de unge bliver taget alvorligt, når de klager over forholdene på Roskilde Festivalen, må nok stå hen i det uvisse. Med Folkekirkens Nødhjælps trang til at sætte tingene i perspektiv, forsvandt hele debatten og fokusset på, om der faktisk var solgt for mange billetter til de omtalte områder eller om vagtselskabet ikke kunne styre processen med at fordele pladserne….

 

Kilder

http://jyllands-posten.dk/livsstil/ECE9680621/ekspert-om-curlingforaeldre-det-er-et-fantom-en-konstruktion/

http://jyllands-posten.dk/kultur/ECE9682516/noedhjaelpsorganisation-har-skabt-viralt-hit-med-stikpille-til-roskilde-festivals-curlingforaeldre/

https://www.information.dk/debat/leder/2017/06/stoerste-problem-moderne-boerneopdragelse-pylrede-curlingforaeldre-praestationssamfundet

http://www.dr.dk/nyheder/kultur/festival/folkekirkens-noedhjaelp-laver-populaer-roskilde-video-efter-foraeldreklager

Click to access etisk_vaerdigrundlag_2015_revideret.pdf

BUPL, 2008 ”Vejen til en professionsetik for pædagoger” Stenby Tryk Kristensen, Jens Erik (2014) Velfærdsprofessionerne i konkurrencestaten – i lyset af velfærdspolitikkens omkalfatring. I: Gitte Sommer Harrits, Martin Blok Johansen, Jens Erik Kristensen, Lars Thorup Larsen & Søren Gytz Olesen (red). Professioner under pres. Aarhus, VIA Systime.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *