Drømmen om et ph.d. stipendiat

Drømmen om at forske starter med et ph.d. stipendiat

Måske er det derfor, at jeg i dag drømmer om at få lov til at forfølge det specifikke og det abstrakte, det enkle og det komplicerede. Jeg drømmer nemlig om, at forske og den drøm går over et ph.d. stipendiat. Derfor drømmer jeg om at få mig et ph.d. stipendiat, for på sigt at få mulighed for at være udforskende, for at få lov at undersøge, at undres, stille nye som gamle spørgsmål . At få lov til at begrave mig i spændende data, i teorier og i modeller. Men hvordan er det overhovedet, man får sig sådan et stipendiat?

Min vej fra underviser til ph.d. ansøger

Bacheloruddannelse i bygningsteknik førte til en stilling som adjunkt på erhvervsakademiet Lillebælt. Det var her, at jeg fattede interesse for didaktikken, og i sommeren 2016 blev jeg så færdig med min kandidatuddannelse i pædagogik fra SDU. Titlen som cand. mag. Pæd. var i hus. Siden har jeg arbejdet som videnskabelig assistent inden for uddannelsesvidenskab på SDU’s Institut for Kulturvidenskaber. Udover kandidatuddannelsen i pædagogik, udbyder instituttet bl.a. en bacheloruddannelse i Interkulturel pædagogik, Masteruddannelse i gymnasiepædagogik, og i børne og ungdomskultur. Her har jeg prøvet kræfter med livet som forsker, jeg har hentet empiri, formidlet  videnskabeligt og jeg indgår i en forskningsgruppe og i forskellige forskningsprojekter med sammen med super spændende og dygtige forskere, ikke bare fra SDU, men også fra andre universiteter, konsulentvirksomheder og university colleges (som fx projektet PLF-nord som SDU evaluerer eller Nærum gymnasiums didaktiske udviklingsprojekt). Det er altså fedt, og inspirerende for en nørd som mig.

Stipendierne er eftertragtede

Selvom stillingen som videnskabelig assistent er super sjov og lærerig, så er den også hård. For det er en stilling, man maksimalt kan have i tre år, så skal man videre, så skal jeg videre, og jeg håber på, at skulle videre i et ph.d. stipendiat. Stipendiaterne er få, og eftertragtede. De kræver, at du har en god idé som modsvarer det stillingsopslag som stipendiatet opslås gennem, og de kræver, at du formår at formidle behovet for, og det spændende ved, at vælge lige præcis din projektidé, fremfor alle de andre ansøgeres… Det synes jeg er hård business…

Søg søg søg…

Gennem det sidste halve-år er det lykkes mig at skrive tre ph.d. ansøgninger. En om pædagogisk ledelse i gymnasierne, en om begrebet læringsdata i folkeskolen og en om grænsefladen mellem didaktik og uddannelsesledelse. Det har været tre ret forskellige projekter, med en fællesnævner, den almene didaktik. Det er nemlig den, jeg gerne vil forfølge på den ene eller anden måde.

Drømmen lever

Indtil videre har mine bestræbelser ført til en masse arbejdstimer med at forfatte beskrivelsen, frustrationer når min vejleder har kommenteret den, en samtale uden succes og en helt ulidelig ventetid mens professorer og lektorer bedømmer mig og min ansøgning. Og alligevel bliver jeg ved, ihvertfald lidt endnu. For drømmen lever, og jeg elsker at udforske.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *