Et besøg på lektor gangen…..

sdu logo

gang med logo

Lige siden jeg startede på SDU har det givet udfordringer og vækket min nysgerrighed. Først skulle jeg ”bare” finde mit undervisningslokale, og det er i sig selv en udfordring på trods af app, venlige studerende og undervisere. Så er der selvfølgelig mængden af litteratur, og det at forholde sig til nye udgaver af sig selv – som mega frustreret, opgivende, sejrs stolt, lettet og ikke mindst en nysgerrig udgave. På min opdagelsesrejse rundt på universitet for at finde det rette lokale, så jeg også ned af de her lange hvide gange, der er fyldt med døre. Det gik så op for mig at bag hver dør, sidder enten en lektor/professor/ph-d studerende eller administrativt personale. Nu var min nysgerrighed vakt, for hvad laver de her mennesker egentlig……. Jo, selvfølgelig får det administrative personale universitet til at fungere, og de PhD studerende de undersøger, forsker og underviser. Men hvad laver de sidste så, når de ikke underviser – de forsker! Men i hvad? Hvad skal der til for at blive forsker? Hvornår finder de ud af, hvad der interesserer dem? Hvordan er det at være forsker som levevej?

Min nysgerrighed løb af med mig, og jeg forestillede mig, at når det var interessant for mig, var det måske også interessant for andre. Derfor er det tanken at der ind imellem kommer et indlæg om en lektor/professor, for at udvide kendskabet til deres arbejde og vi som studerende kan blive præsenteret for, hvilke områder der forskes i forhold til vores speciale- eller PhD-valg.

Den første jeg har valgt at interviewe er, Lektor Dion Rüsselbæk Hansen , som underviser i 2 fag på den pædagogiske kandidat, nemlig professionsteori samt Etik og værdier i pædagogisk arbejde. Derudover underviser han også på Masteruddannelsen i Gymnasiepædagogik (ledelseslinjen) og fungerer som PhD vejleder.

 

Hvad laver du ellers end at underviser?

Når Dion ikke underviser skriver han bøger og debatindlæg samt forsker.

Derudover går der også meget tid med at læse. Blandt andet for at holde sig ajour på hvad der sker, og hvad der er skrevet om de emner, som har Dions interesse. Ligesom det at læse er med til at udvikle hans teorier, men også for at finde opbakning til hans teorier og ideer.

 

Hvad er det du forsker i?

Dion ønsker med hans forskning at give et bud på en samfundsdiagnose.

”Er det et problem, og for hvem er det et problem? Og med hvilke konsekvenser?”

Meget af hans forskning går på at forstå selvfølgeligheder og tendenser i samfundet. Han er blandt andet meget optaget af den magt, som den ny-positivistiske tendens har fået tilkæmpet sig. I denne forståelse har tallene magt, en magt mange forskellige instanser i samfundet i dag tror på. Tallene har opnået at få tilskrevet subjektivitet, der kan både tale og pege på noget, og når det sker, er det med megen magt og overbevisning.

Derudover ønsker han også at få de pædagogiske eksistentielle spørgsmål frem i lyset igen. Det er spørgsmålene om: hvad er læring, dannelse, uddannelse og demokrati er for noget, han mener, at disse spørgsmål diskuteres for lidt, både i medier blandt ’eksperter’ og bare i al almindelighed. Han siger, at i dag bruges spørgsmålet ’HVORFOR’ generelt alt for lidt.

Dion siger, at i dag lader det til, at der er en tendens til, at der gentagende handles mod bedre vidende – vi ved godt, at vi ikke kan veje og måle alt – og at spørgsmålet ’hvorfor’ også her til dels undgås, for at den enkelte kan opnå en tro på, at der er ’orden i verden’. Det kan virke som, at den enkelte nyder at abonnere på diverse fortællinger om, at dette og hint kan give ’orden i verden’ – selvom at det er mod bedre vidende og vi bare lader som om, er det bare rigtig rart at tro på. Det giver en form for håb, selvom det hele sig så viser sig at falde til jorden og ikke lige give ’orden i verden’ – kan man dulme skuffelsen og smerten ved at abonnere på en ny ideologi.

 

Hvor mange forsknings projekter har du gang i?

Henover det næste semester har Dion forskningsfri, her skal han i gang med 3 projekter. Det skal ende med 3 nye bøger. Han skal blandt andet skrive en bog sammen med professor Ann Phelan samt færdiggøre en artikel sammen med Lektor Jakob Ditlev Bøje.

Derudover arbejdes der på et forskningsprojekt sammen Lektor Herdis Toft, hvor de skal forsøg at re-aktualisere begreber som leg, dannelse og demokrati.

 

Hvornår og hvordan fandt du ud af hvad der var/er dit felt?

Først synes Dion, at det er lidt svært at svare på, men da han lige tager sig et par sekunder til at tænke, siger han:

”Det var mens jeg læste min kandidat i generel pædagogik på DPU. Her lære jeg bl.a. professor Lars-Henrik Schmidt og lektor Jens Erik Kristensen at kende og fik smag for det socialanalytiske perspektiv, som har hold ved lige siden.”

Det var også på det tidspunkt, at han blev optaget af de eksistentielle spørgsmål indenfor pædagogik. De sidste 4-5 år er Dion blevet inspireret af en nyere tilgang til psykoanalysen.

 

Har du fortrukne teoretikere?

Dion fortæller, at han udover socialanalytikken blandt andet er inspireret af Foucault, Ranciere, Agamben, Zizek og Lacan.

Han ser sig selv som kritisk og skeptisk bl.a. i forhold til de selvfølgeligheder, vi upåagtet omgiver os med.

 

Du har skrevet mange bøger/artikler – hvordan starter sådan en proces?

”Det er et godt spørgsmål” sagde Dion, men efter lidt fundering sagde han:

”Nogle gange starter det med en ide, og andre gange skal jeg kæmpe for en ide”.

Han bruger meget tid på at læse, dels for at holde sig i gang og for at flytte sig. Han nyder at læse, og det er her, han finder sin inspiration til at skrive eller kæmper med at få en ide. Han læser for at finde opbakning, få legitimeret ideer og holdninger. Det er mest inden for det pædagogiske, filosofiske og sociologiske felt han læser. Hvis det kan undgås, læser han helst ikke effektmålinger.

 

Hvor mange timer arbejder du om gennemsnitligt om ugen?

Hmmm, sådan har han ikke lige tænkt på det. Men kommer frem til at ca 45-50 timer gennemsnitligt. Hans arbejde er også hans hobby, så det er ikke noget, han tænker over til dagligt. For som han spørger ”når jeg løber en tur og tænker over en ide eller vending til en bog er det så arbejde, for jeg nyder jo at løbe??”

Hans rolle som lektor er delt 50/50 mellem undervisning og forskning.

Om det at være ansat som lektor siger han: ”Alle skal gøre lidt af det hele”. Men også her forholder han sig retten til at være kritisk, for han siger ”Virker det?” Han mener, at fordelingen kunne godt ske mere fleksibelt, alt efter hvor man er i livet som Lektor.

Han er fortaler for pluralismen, og at der skal mere forskning til der ikke nødvendigvis peger noget sted hen. Netop denne forskning kan være inspirerende for andre. Han mener at meget forskning i dag skal påvise noget bestemt, og på den måde bliver et bestillingsarbejde for den nødvendighedspolitik, der synes at være fremherskende i dag.

 

Starten på noget nyt…..

Mange tak til Dion Rüsselbæk Hansen for at ville være med til at starte en ny række indlæg her på bloggen. Hvis I læsere nu sidder med et spørgsmål, som I kunne tænke jer, at jeg stiller den næste der bliver interviewet, må I meget gerne skrive det.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *