#humblogFM16

På jagt efter dannelsesidealer på Folkemødet 2016

En tysk tidligere professor i uddannelsesvidenskab Stefan Hopmann skriver, at ”dannelsesidealer bliver til i politiske processer, dvs. den offentlige kommunikation om dannelsens ve og vel, om det så sker på lokalt, regionalt, nationalt eller internationalt niveau.” (Hopmann: u.å.: 169). Og det er vel lige præcis offentlig kommunikation vi bombarderes på med et folkemøde?

Hvilke dannelsesidealer der fremhersker er selvfølgelig afhængig af den politiske magt, man råder over, altså evnen til at sætte en dagsorden for den offentlige kommunikation. Om det er politikere, aviser, filosoffer, managere eller andre, som kan gøre det, er dermed ikke afhængig af den indre kvalitet af de idealer, som formuleres, men af den gennemslagskraft noget får i henhold til den offentlige kommunikations egne behov. (Hopmann: u.å: 169).

Så måske er det lige præcis her på FM16 at dannelsesidealet anno 2016 kommer til syne?

Dannelse i gymnasiereformen

Flere af dagens events handlede mere eller mindre direkte om dannelse. I et af dem var Lektor på SDU Anne-Marie Søndergaard Christensen en af debattørerne. Eventet havde titlen Dannelse ikke et ord om karakterer, og handlede om den nye gymnasiereform. Christensen bragte flere gode pointer frem i debatten. Fx at dannelse ikke må forveksles med kundskaber.

 

Dannelse er ikke bare kompetencer, og det er nok noget af det, der tolkes forkert. Fx den digitale dannelse følger ikke nødvendigvis som en logisk følge af at man tilegner sig digitale kompetencer. At man er god til at udføre effektive søgninger betyder ikke nødvendigvis, at man er digitalt dannet. Dannelse er andet og mere.” (Anne-Marie Søndergaard Christensen: SDU: FM16)

 

I morgen vil jeg gå på jagt efter flere bud på et FM16 dannelsesideal.

Kilder

Hopmann, S. (u.å). Didaktikkens didaktik. Institut für Bildungswissenschaft, Universität Wien, Wien. (manuskript)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *